Спешни медици: Хората трябва да си дават сметка, че лекарят не е Господ