Борис Попиванов, политолог: Ако сега останем без кабинет, топката може да се тупка до октомври