Тракийски университет – Стара Загора организира виртуален Ден на отворените врати на 9-ти април