Германия с рекорден дефицит от обединението през 1990 г.