България е на второ място по спад на продължителност на живот в ЕС