Моловете и търговските вериги настояват да бъдат отворени