2 банки възстановяват програмата за безлихвено кредитиране