Информация за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети, поради липса на свободни места