Прогнозата за времето: зимата се завръща за кратко