Доц. д-р Спасков за пандемията и пазарните механизми в здравеопазването