Кратки новини: Община си поръча конкретен автомобил със съмнителна обществена поръчка