Избирането на председател на 45-то НС – белег за политическо мнозинство