Афганистанският президент предлага преходно правителство и нови избори