4600 са дали своя глас в Истанбул, протоколите са вече обработени