МОН разработи модел за проследяване реализацията на завършилите професионално образование