Един от енергийните блокове на АЕЦ “Палуел” в Западна Франция бе спрян поради пожар