ОАЕ – Първи енергиен блок на АЕЦ „Барака” е пуснат в търговска експлоатация