Коритаров: Всички вие, чиито съдби съм променил – извинете!