"Взгляд" : Българите избраха политик, когото всички ненавиждат