Атанас Мерджанов : Прекият избор ни превърна в едновластна партия! Изходът е светкавичен конгрес!