Детето в джипа на застреляния Дракополов не е пострадало