Британските банки трябва да се страхуват от скрит данък при възстановяването