Марк Павелич, героят от Чудото на леда, се е самоубил