Вече прехвърлихме 0.5 млн. ваксинирани, но сме най-зле от всички съседи