ЕК обсъжда готовността си за справяне с извънредни здравни ситуации