Жертвите на коронавируса по света надхвърлиха 3 милиона