Обмислят два варианта за връщане на учениците в клас