Виж анимация за битката на Европейския съюз с COVID-19