Как едни и същи хора гласуват многократно - разказ от първо лице