Всяка политическа всеядност ще отдалечи БСП от лявото - Общество и политика