ЕС ще подкрепи САЩ за глобален минимален корпоративен данък - Финансов дневник