Dow се понижава леко от рекордните стойности, а ралито при акциите се забавя*