Нов футболен терен ще бъде изграден западно от стадион „Ивайло“