БНБ публикува отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г.