Дигитализацията е най-добрият шанс за успешен бизнес