Реконструкция на електропровод 110 kV е причината за вчерашните проблеми с електроснабдяването на община Панагюрище