„Изправи се! Мутри вън!“ предлага комисия за ревизия на управлението на ГЕРБ