За 1 г. COVID-19 остави без работа още милион италианци