МВФ завиши прогнозите си за ръст на глобалната икономика