Китай и САЩ увеличават капацитета за възобновяема енергия в света