BP очаква да достигне целта си от $35 млрд. нетен дълг по-рано