Търгът за 5G в България оскъпи честотите с 1,4 милиона лева