Приемат се предложения за наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“