Младежки посланик на НАТО от Морско училище приключва успешно своя мандат - §22 Новини