Китайското правителството с бяла книга „Практиката на Китай в намаляването на бедността“