Кипърското сирене халуми ще получи защитен статут в ЕС