Потвърдиха мерките на "брокерите" Моллов и Джабаров и групата им за финансови измами