Германия подкрепи САЩ за минималния глобален корпоративен данък