МВФ прогнозира 6% ръст на световната икономика през 2021 г.