Оранжерия за отглеждане на марихуана е разкрита в гараж във Варна